Acreditació CIEACOVA

06/07/2022 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

El 22 de setembre del 2015 es va reunir a Alacant el Ple de la Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), formada per membres dels serveis lingüístics de diverses universitats valencianes, públiques i privades, que han signat un conveni per a l'homologació dels certificats de valencià expedits pels serveis lingüístics d'aquestes universitats.

La CIEACOVA té com a objectius principals fixar el model d'acreditació d'exàmens i coordinar les proves interuniversitàries d'acreditació per a obtenir els certificats de coneixements de valencià, i elaborar i publicar el catàleg de certificats d'acreditació de competència lingüística en valencià emesos per les universitats signants.

Cada universitat determina les convocatòries i els nivells en què participarà. El Servei de Llengües i Terminologia de l'UJI programa dues convocatòries d'examen, al gener i al juny.

NOVETAT: Proves de la CIEACOVA | Convocatòria maig-juny de 2022

 

Calendari 
_____________________________________________________________________

●    Termini de matriculació: del 4 al 12 d’abril de 2022. 
Matrícula restringida als membres de la comunitat universitària UJI i als socis Sauji Premium (cal ser-ne soci abans de l’1 d’abril de 2022): 
El nombre de places és limitat.
●    Publicació de la llista provisional de persones admeses: 26 d’abril.
●    Termini per a formular rectificacions a la llista provisional: del 27 d’abril al 3 de maig.
●    Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 10 de maig.

Nivells i dates
_____________________________________________________________________

Part oral

●    C1: 26 i 27 de maig de 2022 a partir de les 16 h.
●    C2: 30 de maig de 2022 a partir de les 16 h.
L’hora exacta de la prova oral es publicarà a: https://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/acreditacio 

Part escrita

●    C1: 3 de juny de 2022 a les 16 h.
●    C2: 6 de juny de 2022 a les 16 h. 

Inscripció
_____________________________________________________________________

inscripció.uji.es


Més informació (publicació de notes, preus, etc.)
_____________________________________________________________________

Convocatòria marc CIEACOVA
Convocatòria CIEACOVA-UJI 

 

Resultat provisional de les proves de la CIEACOVA maig/juny 2022

 

PROCEDIMENT PER A LA SOL·LICITUD DE VISTA DE LA PROVA
Termini de presentació de sol·licituds: del 7 al 8 de juliol de 2022
Canal: registre electrònic 
Termini de resolució de les sol·licituds de vista de la prova: fins al 18 de juliol de 2022
Aquest procediment només inclou la vista de l’examen.
 
PROCEDIMENT PER A LA SOL·LICITUD DE RECLAMACIÓ DE LA PROVA
Termini de presentació de sol·licituds: del 18 al 22 de juliol de 2022
Canal: registre electrònic 
Termini de resolució de les sol·licituds de reclamació de la prova: abans del 19 de setembre de 2022
En aquest procediment es pot sol·licitar la segona correcció d’un o més exercicis, d’una o més àrees, o de l’examen complet. La sol·licitud de reclamació de la qualificació ha de ser motivada suficientment, és a dir, ha de basar-se en els supòsits que apareixen a continuació i fonamentar-ne el contingut; en cas contrari, no es prendrà en consideració la reclamació.
a. Qüestions de procediment durant la realització de la prova o de càlcul de la puntuació.
b. Qüestions de correcció i avaluació. En aquest cas s’ha de sistematitzar i especificar amb arguments concrets i exemplificar amb detalls extrets de la prova.
En conseqüència, el desacord amb la qualificació obtinguda no és un motiu de reclamació de la qualificació.
NOTA IMPORTANT
Les sol·licituds de vista de la prova i reclamació presentades abans que comence el termini es consideraran nul·les per extemporànies.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia