Acreditació CIEACOVA

24/11/2022 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

El 22 de setembre del 2015 es va reunir a Alacant el Ple de la Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), formada per membres dels serveis lingüístics de diverses universitats valencianes, públiques i privades, que han signat un conveni per a l'homologació dels certificats de valencià expedits pels serveis lingüístics d'aquestes universitats.

La CIEACOVA té com a objectius principals fixar el model d'acreditació d'exàmens i coordinar les proves interuniversitàries d'acreditació per a obtenir els certificats de coneixements de valencià, i elaborar i publicar el catàleg de certificats d'acreditació de competència lingüística en valencià emesos per les universitats signants.

Cada universitat determina les convocatòries i els nivells en què participarà. El Servei de Llengües i Terminologia de l'UJI programa dues convocatòries d'examen, al gener i al juny.

NOVETAT: Proves de la CIEACOVA | Convocatòria gener de 2023

 

Calendari 
_____________________________________________________________________

●    Termini de matriculació: el 14 al 21 de novembre de 2022
Matrícula restringida als membres de la comunitat universitària UJI i als socis Sauji Premium (cal ser-ne soci abans del 10 de novembre de 2022): 
El nombre de places és limitat.
●    Publicació de la llista provisional de persones admeses: 24 de novembre.
●    Termini per a formular rectificacions a la llista provisional: del 25 de novembre a l'1 de desembre.
●    Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 14 de desembre.

●    Una vegada publicada la llista definitiva de persones admeses no es retornaran les taxes de la matrícula.

Nivells i dates
_____________________________________________________________________

Part oral

●    C1: 12 i 13 de gener de 2023 a partir de les 16 h.
●    C2: 16 de gener de 2023 a partir de les 16 h.
L’hora exacta de la prova oral es publicarà a: https://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/acreditacio 

Part escrita

●    C1: 20 de gener de 2023 a les 16 h.
●    C2: 23 de gener de 2023 a les 16 h. 

Inscripció
_____________________________________________________________________

inscripció.uji.es


Més informació (publicació de notes, preus, etc.)
_____________________________________________________________________

Convocatòria marc CIEACOVA
Convocatòria CIEACOVA-UJI 

Llista provisional de persones admeses a les proves de català CIEACOVA de gener 2023.

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia