Acreditació CIEACOVA

07/07/2021 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

El 22 de setembre del 2015 es va reunir a Alacant el Ple de la Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), formada per membres dels serveis lingüístics de diverses universitats valencianes, públiques i privades, que han signat un conveni per a l'homologació dels certificats de valencià expedits pels serveis lingüístics d'aquestes universitats.

La CIEACOVA té com a objectius principals fixar el model d'acreditació d'exàmens i coordinar les proves interuniversitàries d'acreditació per a obtenir els certificats de coneixements de valencià, i elaborar i publicar el catàleg de certificats d'acreditació de competència lingüística en valencià emesos per les universitats signants.

Cada universitat determina les convocatòries i els nivells en què participarà. El Servei de Llengües i Terminologia de l'UJI programa dues convocatòries d'examen, al gener i al juny.

NOVETAT: Proves de la CIEACOVA | Convocatòria de maig/juny de 2021

 

PROCEDIMENT PER A LA SOL·LICITUD DE VISTA DE LA PROVA

Termini de presentació de sol·licituds: 8 i 9 de juliol de 2021

Canal: registre electrònic https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion

Termini de resolució de les sol·licituds: fins al 14 de juliol de 2021

Aquest procediment només inclou la vista de l’examen.

 

PROCEDIMENT PER A LA SOL·LICITUD DE RECLAMACIÓ DE LA PROVA

Termini de presentació de sol·licituds: del 12 al  19 de juliol de 2021

Canal: registre electrònic https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion

Termini de resolució de les sol·licituds: abans del 20 de setembre de 2021

En aquest procediment es pot sol·licitar la segona correcció d’un o més exercicis, d’una o més àrees, o de l’examen complet. La sol·licitud de reclamació de la qualificació ha de ser motivada suficientment, en cas contrari no es prendrà en consideració. El fet de no estar d’acord amb la nota no és motiu suficient motivat.

Les sol·licituds de vista de la prova i reclamació presentades abans que comence el termini es consideraran nul·les per extemporànies.

 

 
Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia