Acreditació d'anglès CertAcles

19/05/2023 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Des del novembre de 2013, el Servei de Llengües i Terminologia (SLT) de la Universitat Jaume I és centre acreditat per l’'Associació de Centres de Llengües en l'Educació Superior (ACLES) per realitzar proves d’acreditació d’anglès dels nivells B1 i B2. Per tant, totes les persones que superen aquestes proves obtindran un certificat amb el segell CertAcles, que garanteix rigor i qualitat de l’avaluació de les competències lingüístiques.

Aquests certificats són acceptats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport segons el Decret 61/2013 de 17 maig com a acreditatius de la capacitació lingüística i comunicativa en llengües estrangeres. Així mateix, aquests certificats són reconeguts oficialment per les universitats espanyoles segons l'acord del 8 de setembre de 2011 de la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles (CRUE). A més, ACLES forma part de the European Confederation of Language Centres in Higher Education (CercleS) i per això les certificacions amb el segell CertAcles es reconeixen també en un gran nombre d'universitats d'altres països.

Les proves CertAcles d'anglès es convoquen al maig/ juny i al novembre/desembre de cada any.

 

NOVETAT: Proves de CertAcles | Convocatòria maig/juny de 2023

 

Calendari 
_____________________________________________________________________

  • Termini de matriculació: del 27 de març al 30 d’abril de 2023.
  • Publicació de la llista provisional de persones admeses: 4 de maig de 2023.
  • Termini per formular rectificacions a la llista provisional: del 5 al 12 de maig de 2023.
  • Publicació de la llista definitiva de persones admeses i hora exacta de la prova oral: 19 de maig de 2023.

 

Nivells

_____________________________________________________________________

 

  • Anglès B1, B2 i C1

 

Dates i lloc

_____________________________________________________________________


Proves orals B1, B2 i C1: entre el 30 de maig i l’1 de juny de 2023, a partir de les 9.30 h.
Lloc proves orals: Seminaris junt a la Sala de Graus, planta segona, edifici central, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.
L’hora exacta de la prova oral es publicarà junt amb la llista definitiva.

Prova escrita B1 i C1: 27 de maig de 2023, a les 9.30 h.
Prova escrita B2: 3 de juny de 2023, a les 9.30 h.
Lloc proves escrites: Aules HA0103AA i HA0108AA, Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS).

 

Inscripció
_____________________________________________________________________

inscripció.uji.es

 

Més informació (publicació de notes, preus, etc.)
_____________________________________________________________________
 

Convocatòria CertAcles

Llista provisional de persones admeses a les proves d’acreditació CertAcles d’anglès, maig/juny de 2023.

Llista definitiva de persones admeses a les proves d’acreditació d’anglès CertAcles de nivells B1, B2 i C1 de maig/juny de 2023.

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia