Acreditació d'anglès CertAcles

10/01/2023 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Des del novembre de 2013, el Servei de Llengües i Terminologia (SLT) de la Universitat Jaume I és centre acreditat per l’'Associació de Centres de Llengües en l'Educació Superior (ACLES) per realitzar proves d’acreditació d’anglès dels nivells B1 i B2. Per tant, totes les persones que superen aquestes proves obtindran un certificat amb el segell CertAcles, que garanteix rigor i qualitat de l’avaluació de les competències lingüístiques.

Aquests certificats són acceptats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport segons el Decret 61/2013 de 17 maig com a acreditatius de la capacitació lingüística i comunicativa en llengües estrangeres. Així mateix, aquests certificats són reconeguts oficialment per les universitats espanyoles segons l'acord del 8 de setembre de 2011 de la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles (CRUE). A més, ACLES forma part de the European Confederation of Language Centres in Higher Education (CercleS) i per això les certificacions amb el segell CertAcles es reconeixen també en un gran nombre d'universitats d'altres països.

Les proves CertAcles d'anglès es convoquen al maig/ juny i al novembre/desembre de cada any.

 

NOVETAT: Proves de CertAcles | Convocatòria novembre/desembre 2022

 

Calendari 
_____________________________________________________________________

  • Termini de matriculació: del 10 d’octubre al 16 de novembre de 2022.
  • Publicació de la llista provisional de persones admeses: 18 de novembre de 2022.
  • Termini per formular rectificacions a la llista provisional: del 18 al 22 de novembre de 2022.
  • Publicació de la llista definitiva de persones admeses i hora exacta de la prova oral: 24 de novembre de 2022.

 

Nivells

_____________________________________________________________________

 

  • Anglès B1 i B2

 

Dates i lloc

_____________________________________________________________________


Proves orals B1 i B2: entre el 29 de novembre i l’1 de desembre de 2022, a partir de les 9.30 h.
Lloc proves orals: Edifici MD2, planta 1, Facultat de Ciències de la Salut.
L’hora exacta de la prova oral es publicarà junt amb la llista definitiva.


Prova escrita B1: 3 de desembre de 2022, a les 9.30 h.
Prova escrita B2: 26 de novembre de 2022, a les 9.30 h.
Lloc proves escrites: Aules HA0103AA i HA0108AA, Facultat de Ciències Humanes i Socials
(FCHS).

 

Inscripció
_____________________________________________________________________

inscripció.uji.es

 

Més informació (publicació de notes, preus, etc.)
_____________________________________________________________________
 

Convocatòria CertAcles

Llista provisional de persones admeses a les proves d’acreditació CertAcles d’anglès, novembre/desembre de 2022.

Llista definitiva de persones admeses a les proves d’acreditació d’anglès CertAcles de nivells B1 i B2 de novembre/desembre de 2022.

Resultats de les proves d'acreditació CertAcles d'anglès dels nivells B1 i B2.

Consulteu ací el resultat de les proves

Revisió i reclamacions

Les sol·licituds de revisió o reclamació han d’adreçar-se al Servei de Llengües i Terminologia en un termini màxim de 3 dies des de la publicació dels resultats en web, mitjançant el Registre General de la Universitat Jaume I. S’haurà d’indicar el motiu de la reclamació.

Revisió d'anglès: dimarts,  20 de desembre, a les 12 h, en la sala de conversa TI1029SR (Edifici Departamental d’Informàtica i Matemàtiques. Planta 0. Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals).

Aquest procediment seguirà la normativa pròpia de l’UJI. 

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia