Acreditació d'anglès CertAcles

17/05/2024 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Des de juny de 2013, el Servei de Llengües i Terminologia (SLT) de la Universitat Jaume I és centre acreditat per l’Associació de Centres de Llengües en l'Educació Superior (ACLES) per realitzar proves d’acreditació d’anglès dels nivells B1 i B2. Per tant, totes les persones que superen aquestes proves obtindran un certificat amb el segell CertAcles, que garanteix rigor i qualitat de l’avaluació de les competències lingüístiques.

Aquests certificats són acceptats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport segons el Decret 61/2013 de 17 maig com a acreditatius de la capacitació lingüística i comunicativa en llengües estrangeres. Així mateix, aquests certificats són reconeguts oficialment per les universitats espanyoles segons l'acord del 8 de setembre de 2011 de la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles (CRUE). A més, ACLES forma part de the European Confederation of Language Centres in Higher Education (CercleS) i per això les certificacions amb el segell CertAcles es reconeixen també en un gran nombre d'universitats d'altres països.

Les proves CertAcles d'anglès es convoquen al maig/ juny i al novembre/desembre de cada any.

 

Proves de CertAcles | Propera convocatòria: maig/juny 2024

 

Calendari 
_____________________________________________________________________

  • Termini de matriculació: del 25 de març al 2 de maig de 2024.
  • Publicació de la llista provisional de persones admeses: 6 de maig de 2024.
  • Termini per formular rectificacions a la llista provisional: del 6 al 10 de maig de 2024.
  • Publicació de la llista definitiva de persones admeses i hora exacta de la prova oral: 17 de maig de 2024. 

 

Nivells

_____________________________________________________________________

 

  • Anglès B1, B2 i C1

 

Dates i lloc

_____________________________________________________________________


Proves orals B1, B2 i C1: entre el 28 i el 30 de maig de 2024, a partir de les 9.30 h.

Lloc proves orals: Seminaris junt a la Sala de Graus, planta segona, edifici central, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

L’hora exacta de la prova oral es publicarà junt amb la llista definitiva.

 

Prova escrita B1 i C1: 25 de maig de 2024, a les 9.30 h.

Prova escrita B2: 1 de juny de 2024, a les 9.30 h.

Lloc proves escrites: Aules HA0103AA, HA0105AA i HA0108AA, Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS).

 

Inscripció
_____________________________________________________________________

inscripció.uji.es

 

Més informació (publicació de notes, preus, etc.)
_____________________________________________________________________
 

Convocatòria CertAcles

Llista provisional de persones admeses a les proves d’acreditació CertAcles d’anglès, maig/ juny de 2024

Llista definitiva de persones admeses a les proves d’acreditació d’anglès CertAcles de nivells B1, B2 i C1 de maig/juny de 2024.

Lloc de la prova oral (aules FCJE)

Lloc de la prova escrita (aules FCHS)

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia