Acreditació d'anglès CertAcles

28/11/2023 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Des de juny de 2013, el Servei de Llengües i Terminologia (SLT) de la Universitat Jaume I és centre acreditat per l’'Associació de Centres de Llengües en l'Educació Superior (ACLES) per realitzar proves d’acreditació d’anglès dels nivells B1 i B2. Per tant, totes les persones que superen aquestes proves obtindran un certificat amb el segell CertAcles, que garanteix rigor i qualitat de l’avaluació de les competències lingüístiques.

Aquests certificats són acceptats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport segons el Decret 61/2013 de 17 maig com a acreditatius de la capacitació lingüística i comunicativa en llengües estrangeres. Així mateix, aquests certificats són reconeguts oficialment per les universitats espanyoles segons l'acord del 8 de setembre de 2011 de la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles (CRUE). A més, ACLES forma part de the European Confederation of Language Centres in Higher Education (CercleS) i per això les certificacions amb el segell CertAcles es reconeixen també en un gran nombre d'universitats d'altres països.

Les proves CertAcles d'anglès es convoquen al maig/ juny i al novembre/desembre de cada any.

 

NOVETAT: Proves de CertAcles | Convocatòria novembre 2023

 

Calendari 
_____________________________________________________________________

  • Termini de matriculació: del 3 al 29 d’octubre de 2023.
  • Publicació de la llista provisional de persones admeses: 2 de novembre de 2023.
  • Termini per formular rectificacions a la llista provisional: del 2 al 9 de novembre de 2023.
  • Publicació de la llista definitiva de persones admeses i hora exacta de la prova oral: 13 de novembre de 2023. 

 

Nivells

_____________________________________________________________________

  • Anglès B1 i B2

 

Dates i lloc

_____________________________________________________________________

Proves orals B1 i B2: entre el 21 i el 23 de novembre 2023.

L’hora exacta de la prova oral es publicarà junt amb la llista definitiva

Lloc proves orals: TI1018SD, TI1019SD, TI1023SD i TI1024SR, Servei de Llengües i Terminologia / Centre d'Aprenentatge de llengües, Edifici Departamental d’Informàtica i Matemàtiques. Planta 0. Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE).


Prova escrita B1: 25 de novembre de 2023, a les 9.30 h.
Prova escrita B2: 18 de novembre de 2023, a les 9.30 h.


Lloc proves escrites: Aules HA0103AA i HA0108AA, Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS).

 

Inscripció
_____________________________________________________________________

inscripció.uji.es

 

Més informació (publicació de notes, preus, etc.)
_____________________________________________________________________
 

Convocatòria CertAcles

Llista provisional de persones admeses a les proves d’acreditació CertAcles d’anglès, novembre de 2023 (plànol aules prova escrita)

Llista definitiva de persones admeses a les proves d’acreditació d’anglès CertAcles de nivells B1 i B2 de novembre de 2023  (plànol aules prova escrita) (ubicació)

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia