Acreditació d'anglès ACLES

01/10/2021 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Des del novembre de 2013, el Servei de Llengües i Terminologia (SLT) de la Universitat Jaume I és centre acreditat per l’'Associació de Centres de Llengües en l'Educació Superior (ACLES) per realitzar proves d’acreditació d’anglès dels nivells B1 i B2. Per tant, tots els examinands que aproven un examen d’anglès de nivell B1 i B2 de l’SLT obtindran un certificat amb el segell CertAcles, que garanteix rigor i qualitat de l’avaluació de les competències lingüístiques.

Aquests certificats són acceptats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport segons el Decret 61/2013 de 17 maig com a acreditatius de la capacitació lingüística i comunicativa en llengües estrangeres. Així mateix, aquests certificats són reconeguts oficialment per les universitats espanyoles segons l'acord del 8 de setembre de 2011 de la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles(CRUE). A més, ACLES forma part de the European Confederation of Language Centres in Higher Education (CercleS) i per això les certificacions amb el segell CertAcles es reconeixen també en un gran nombre d'universitats d'altres països.

Les proves CertAcles d'anglès es convoquen al juny i en desembre de cada any.

 

Darrera convocatòria de les proves de CertAcles

 

 • Dates i lloc de les proves:
  Proves orals B1 i B2: entre el 30 de novembre i e1 2 de desembre de 2021, a partir de les 9.30 h.
  Lloc proves orals: Edifici de l’Escola de Doctorat i Consell Social, planta segona.
  L’hora exacta de la prova oral es publicarà junt amb la llista definitiva.
  Prova escrita B1: 27 de novembre de 2021, a les 9.30 h.
  Prova escrita B2: 4 de desembre de 2021, a les 9.30 h.
  Lloc proves escrites: Aules HA0103AA i HA0108AA, Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS).

 

 • Termini de matriculació: del 4 d’octubre al 14 de novembre de 2021.

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia