Acreditació | Guia per a l'acreditació lingüística

01/09/2021 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Guia i FAQ d'acreditació lingüística


 

El Servei de Llengües i Terminologia ofereix cursos de llengües i també la possibilitat de fer exàmens per a acreditar el nivell lingüístic. Anualment es resolen, doncs, dues convocatòries de proves d'acreditació d'alemany, anglès, català, francès i italià.

Normalment les proves tenen lloc en el mes de juny i al mes de desembre o al gener.


La informació sobre l'acreditació a la Universitat Jaume I, altres exàmens oficials i les taules d'equivalències els trobareu ací mateix:

(Per a més consultes: acreditaciouji@uji.es)

Recurs d'imatge AcreditacioCieacovaBona index

Acreditació CIEACOVA

Proves de la Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Valencià

Recurs d'imatge CertaclesEstrangeres index

Acreditació de l'UJI: CertAcles i llengües estrangeres

Proves d'anglès (ACLES) i proves d'Acreditació-UJI d'alemany, francès i italià

Recurs d'imatge Acreditaciacles index

Acreditació d'anglès ACLES

Proves dels nivells B1 i B2 de l'Associació de Centres de Llengües en l'Educació Superior

Recurs d'imatge AcreditaciCambridge index

Acreditació d'anglès CAMBRIDGE

Exàmens oficials dels nivell B1, B2 i C1 de Cambridge English Language Assessment

Recurs d'imatge ModelsdeprovesGuiesTaules index

Models d'exàmens i guies

Exemples d'examen de caràcter orientatiu i guies d'informació per a les persones que desitgen examinar-se

Recurs d'imatge Altresentitatsacreditadores index

Altres institucions acreditadores oficials

De català, alemany, anglès, català i espanyol (llengües estrangeres), francès i italià

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia