UJI

Acreditació

Última modificació: 20/09/2018 | Font: SLT

El segon Pla pluriennal de Multilingüisme 2018, aprovat per el Consell de Govern (CG) de la Universitat Jaume el 21 de juliol de 2016, determina que la Universitat Jaume I i, en concret el Servei de Llengües i Terminologia (SLT), ha de proveir la comunitat universitària dels instruments necessaris per a assolir les competències marcades en el Programa de Govern de l'actual rector. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, el Servei de Llengües i Terminologia ofereix cursos de llengües i la possibilitat de fer exàmens per acreditar el nivell lingüístic adequat.

El Servei de Llengües i Terminologia publica anualment almenys una convocatòria de proves d'acreditació d'idiomes (alemany, anglès, català, francès i italià). Normalment les proves tenen lloc en el mes de juny; no obstant això es podria publicar una altra convocatòria al  mes de desembre o al gener.

El Consell de Govern, de 26 de gener de 2017, va aprovar també el document per a l’acreditació lingüística obligatòria per a l’estudiantat de grau a la Universitat Jaume I.


Consulteu ací els documents sobre el requisit d’acreditació lingüística per als graus (encara en construcció)

  • Preguntes freqüents sobre el requisit d’acreditació lingüística per als graus
  • Consultes a: acreditaciouji@uji.es

La informació sobre l'acreditació a la Universitat Jaume I, altres exàmens oficials i les taules d'equivalències els trobareu ací mateix:

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia