Homologació dels estudis oficials dels graus de Mestre/Mestra en Educació Infantil i Primària pel nivell C1 de valencià

22/07/2022 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En data de 24 de març de 2022 el ple de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) va aprovar l’acord d’homologació del nivell C1 pels estudis oficials dels graus en Mestre o Mestra en Educació Infantil i en Educació Primària a aquelles estudiantes i aquells estudiants que hagen obtingut el grau i que hagen cursat i superat les avaluacions d’un nombre de crèdits suficients que, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües, acrediten un domini de l’ús de la llengua en la varietat estàndard, tant oral com escrit, d’usuari experimentat, que permeta comunicar-se satisfactòriament mitjançant la varietat estàndard en les situacions comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge formal o mitjanament formal.

A la Universitat Jaume I poden sol·licitar l’homologació:

1. Els estudiants i estudiantes del pla de 2018 que hagen obtingut el grau (240 crèdits) i que hagen cursat i superat les avaluacions d’un nombre de crèdits suficients que acrediten un domini de l’ús de la llengua en la varietat estàndard.

2. Es consideren crèdits suficients un mínim de 80 ECTS impartits en valencià, dels quals almenys 18 ECTS de continguts curriculars vinculats a les àrees de Filologia Catalana o Didàctica de la Llengua i la Literatura (assignatures MI1843 Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I, MI1844 Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana II, MI1834 Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana, MP1843 Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I, MP1844 Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana II, MP1834 Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana) i la resta en assignatures que hagen estat el 50%  o més dels crèdits impartits en valencià.

3. Els estudiants i les estudiantes que cumplisquen els requisits hauran de demanar-ne l’homologació mitjançant una sol·licitud adreçada al Servei de Llengües i Terminologia (SLT).

 

Condicions vigents per al curs 2021-2022. Per als propers cursos s’anirà ampliant la informació.

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia