Servei de Llengües i Terminologia (SLT)

SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Servei de Llengües i Terminologia (SLT) és l'encarregat d'organitzar i resoldre totes les necessitats que la Universitat Jaume I té sobre les llengües que fa servir i sobre els models lingüístics que ha d'utilitzar en tots els seus àmbits d'actuació.

L’objectiu de l'SLT, d’una banda, és la promoció del valencià i la realització de totes les activitats adreçades a aconseguir la seua consolidació com a llengua pròpia de la Universitat, i d’una altra banda, el Servei intenta donar resposta a les necessitats multilingües de la comunitat universitària. 

L'SLT també s’encarrega d'oferir assessorament i formació en les llengües pròpies (català i espanyol) i altres llengües estrangeres (anglès, francès, alemany i italià) així com avaluar la competència lingüística de la comunitat universitària, principalment.

Els àmbits de treball del Servei són les correccions, traduccions i assessorament lingüístic i terminològic en català, espanyol i anglès, i la formació i acreditació en llengües. També ofereix el servei i els recursos del Centre d'Aprenentatge de Llengüesa més del web sobre les Normes de Castelló.

L'SLT depèn orgànicament i funcionalment del Vicerectorat de Cultura, Llengües i Societat.

Recurs d'imatge assessorament index

Secció d'Assessorament Lingüístic

Correcció / Traducció / Assessorament

Recurs d'imatge formacio index

Secció de Formació

Formació en llengües / Centre d'Autoaprenentatge de Llengües / Acreditació d'idiomes

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia
Imatge 2 accio imatge2

Servei de Llengües i Terminologia