UJI

Bones pràctiques d'ús del compte d'usuari corporatiu

Última modificació: 15/02/2017 | Font: SI

El Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I és el servei encarregat de proporcionar suport en les noves tecnologies de la informació i de les telecomunicacions a tota la comunitat universitària (PAS, PDI, Convidats i estudiantat), atenent a criteris de disponibilitat i rendiment. La utilització d'aquests recursos per personal aliè a la Universitat es preveu en el marc d'acords específics.

La Universitat Jaume I de Castelló ha establert unes Normes d'ús dels mitjans informàtics i es poden consultar en aquest enllaç.

Seguint les recomanacions de les auditories de seguretat que es duen a terme anualment i la normativa referent a la gestió de la seguretat de la informació, s'han establert les politiques que es detallen en els següents apartats.

Política claus d'accés

ÁMBIT

CARACTERISTICA Compte corporatiu BB.DD. Oracle Domini
-Associat al compte d'usuari-
PAS/PDI/Convidats Estudiantat Explotació Explotació
- Longitud mínima 6 6 6 -
- Longitud màxima 128 128 15 -
- No reusar últimes 3 3 3 -
- Mínim caràcters diferents 3 3 3 -
- Mínim caràcters alfabètics - - - -
- Mínim altres caràcters - - - -
- Usar lletres, números i altres - - - -
- Nombre màxim repeticions - - - -
.
- Validesa clau (dies) 90 270 90 -
- Avís abans caducitat (dies) 14 14 0 -
- Temps màxim per canvi (dies) 40 120 0 -
- Temps mínim entre canvis (dies) 7 7 - -
.
- Bloqueig errors accés
- Temps errors accés limitat No No No
- Desbloqueig automàtic (hores) 1
.
- Màxima inactivitat interactiu (hores) 36 36 8 -
.
- Informació última connexió No No
.
Informació proporcionada per: Servei d'Informàtica