Requeriments i procediments per a la connexió d'equips a la xarxa UJInet Requeriments i procediments per a la connexió d'equips a la xarxa UJInet

03/06/2015 | SI
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Ús de rosetes en zones públiques:

La connexió d'equips a les rosetes existents en zones públiques (marcades com FREEnet) i l'accés via Wi-Fi, requereix l'autenticació de l'usuari mitjançant un software de connexió. Trobareu tota la informació necessària a l'adreça (http://ujiapps.uji.es/serveis/si/serveis/acces/freenet).

Ús de rosetes en despatxos, laboratoris, etc.

Els dispositius que es connecten a rosetes no públiques hauran de tindre l'adreça IP, el nom i adreça Ethernet, registrades a la base de dades. El Servei d'Informàtica (SI) manté una relació de rosetes, equips i adreçes físiques dels equips connectats a la xarxa. La sol·licitud d'alta es gestiona mitjançant un comunicat d'intervenció CAU al SI.

Hi ha que tenir en compte que no és possible connectar més de tres dispositius de forma simultània a una mateixa roseta. Com a excepció, en laboratoris, es poden fer xarxes privades connectades a la UJInet a través d'un router que faça NAT (translació d'adreçes IP). En aquestos casos el suport del Servei d'Informàtica acabarà en la interfície pública del router.

Procediment per a la desconnexió d'equips de la xarxa a la Universitat Jaume I per part del personal del Servei d'informàtica.

El personal del SI (Àrees d'Operació, Comunicacions i Sistemes), davant d'un problema de seguretat o pèrdua de servei que afecte a altres equips de la xarxa, desconnectarà de forma temporal (fins que el problema estiga solucionat) a l'equip origen del problema.

Abans de procedir a la desconnexió, intentarà posar-se en contacte amb l'administrador de la màquina en concret (via correu electrònic i/o telèfon), si no està localitzable procedirà a la desconnexió per seguretat.

S'informarà a l'administrador de la màquina sobre les mesures preses i els motius que les van provocar. A més a més, se li indicarà amb quins tècnics del SI s'ha de posar en contacte quan el problema estiga resolt o bé per a qualsevol consulta al respecte.


 

Informació proporcionada per: Servei d'Informàtica