Requeriments i procediments per a la connexió d'equips a la xarxa UJInet

26/01/2022 | SI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Ús de rosetes a zones públiques:

La connexió d'equips a les rosetes existents a zones públiques (marcades com FREEnet) i l'accés via Wi-Fi requereix l'autenticació de l'usuari mitjançant un programari de connexió. Trobareu tota la informació necessària a l'adreça (http://ujiapps.uji.es/serveis/si/serveis/acces/freenet).

Ús de rosetes a despatxos, laboratoris, etc.

Els dispositius que es connecten a rosetes no públiques hauran de tenir l'adreça IP, el nom i l'adreça Ethernet, registrades a la base de dades. El Servei d'Informàtica (SI) manté una relació de rosetes, equips i adreces físiques dels equips connectats a la xarxa. La sol·licitud d'alta es gestiona mitjançant un comunicat d'intervenció CAU al SI.

Cal tenir en compte que no és possible connectar més de tres dispositius de manera simultània a una mateixa roseta. Com a excepció, a laboratoris, es poden realitzar xarxes privades connectades a l'UJInet a través d'un router que faci NAT (translació d'adreces IP). En aquests casos el suport del Servei d'Informàtica acabarà a la interfície pública del router.

Procediment per a la desconnexió d'equips de la xarxa a la Universitat Jaume I per part del personal del Servei d'Informàtica.

El personal del SI (Àrees d'Operació, Comunicacions i Sistemes), davant d'un problema de seguretat o pèrdua de servei que afecti altres equips de la xarxa, desconnectarà de forma temporal (fins que el problema estigui solucionat) a l'equip origen del problema .

Abans de procedir a la desconnexió, intentareu posar-vos en contacte amb l'administrador de la màquina en concret (via correu electrònic i/o telèfon), si no està localitzable procedirà a la desconnexió per seguretat.

S'informarà l'administrador de la màquina sobre les mesures preses i els motius que les van provocar. A més, se us indicarà amb quins tècnics del SI us heu de posar en contacte quan el problema estigui resolt o bé per a qualsevol consulta al respecte.

Informació proporcionada per: Servei d'Informàtica