Informació sobre els sistemes disponibles Informació sobre els sistemes disponibles

03/06/2015 | SI
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
INFORMACIÓ GENERAL
- Nut i Api Característiques de les màquines de càlcul Nut i Api.
- Càrrega dels sistemes Evolució de la càrrega de les màquines de càlcul.
- Cluster de càlcul basat en Linux La finalitat d'aquest cluster de càlcul és avaluar la viabilitat d'un sistema basat en Linux/PC per a complementar la facilitat de càlcul disponible actualment (basada en un servidor Origin2000 de SGI).
- Aula de dia, HPC Linux cluster de nit (Teraflop, 01/01/2002) El Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I ha posat en funcionament des del passat 30 de maig de 2001 una nova versió del cluster de càlcul científic basada en Linux, embrió d'una nova facilitat de càlcul que acabarà el cicle de sistemes propietaris.

HISTÒRICS
- Històrics Informació històrics