Personal d'administració i serveis (PAS) - Personal docent i investigador (PDI) Personal d'administració i serveis (PAS) - Personal docent i investigador (PDI)

03/06/2015 | SI
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Personal d'administració i serveis (PAS)
Personal docent i investigador (PDI)


Si pertanyeu al col·lectiu del PAS o del PDI, haureu d'assegurar-vos que esteu donat d'ALTA en la base de dades institucional (Persona), després d'haver firmat el contracte en el Servei de Recursos Humans (RR.HH.). Per a això heu d'acudir al vostre departament o servei, on us ho indicaran. Si no hi apareixeu haureu de dirigir-vos al Servei de Recursos Humans.

Si les vostres dades apareixen en l'aplicació "Persona" correctament, només heu d'omplir el formulari de creació de comptes.

L'aval només es demanarà si l'usuari sol·licitant és personal extern a aquesta universitat (PDI convidat, treballador extern, beca de col·laboració o de projecte d'art. 11 LRU, etc.), així com la data d'expiració del compte creat.

Després d'omplir, l'heu d'imprimir, firmar i segellar el document correctament, i enviar-lo per correu intern al Servei d'Informàtica. Per aquesta mateixa via es comunicarà a l'usuari, per escrit, les dades del compte. Si existeix algun problema en la configuració, per exemple, del client de correu electrònic, haureu de posar-vos en contacte amb l'operador de la vostra àrea.

En cas de pèrdua, oblit, mala introducció o bloqueig de la clau d'accés (per excés d'intents infructuosos) del vostre compte (password), haureu de comunicar-ho a l'operador.

Informació proporcionada per: Servei d'Informàtica