Operadors Operadors

03/06/2015 | SI
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
ImprimirOperadors de l'Àrea Científica i Tècnica (ACT)

Universitat Jaume I
Campus del Riu Sec
Edifici del Àrea Científica i Tècnica (ACT)
E-12071 Castelló de la Plana
Espanya (Spain)
Tel. +34 964 728440 / 728489
Ubicació: TD0101AI


Operadors de l'Àrea Jurídica i Econòmica (AJE)

Universitat Jaume I
Campus del Riu Sec
Edifici de l'Àrea Jurídica i Econòmica (AJE)
E-12071 Castelló de la Plana
Espanya (Spain)
Tel. +34 964 728737 / 728735
Ubicació: JB1108AO

 


Operadors del Campus de Borriol

Universitat Jaume I
Campus de Borriol
E-12071 Castelló de la Plana
Espanya (Spain)
Tel. +34 964 729225 / 729226
Ubicació: BBB005AO

 


Operadors de l'Edifici de Rectorat i Serveis Centrals

Universitat Jaume I
Campus del Riu Sec
Edifici de Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana
Espanya (Spain)
Tel. +34 964 728919 / 728917 / 728918
Ubicació: RR0216SD

 


Adreça del Servei d'Informàtica

Servei d'Informàtica - SI
Universitat Jaume I
Edifici de Rectorat i Serveis Centrals
Campus del Riu Sec
E-12071 Castelló de la Plana
Espanya (Spain)
Tel. +34 964 728931
Fax. +34 964 728935