Beca de col·laboració Beca de col·laboració

03/06/2015 | SI
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els nous usuaris que vinguen a la Universitat Jaume I amb una beca de col·laboració i vulguen un compte de correu electrònic, hauran d'omplir el formulari de sol·licitud de creació de compte. Aquestes sol·licituds hauran de ser obligatòriament avalades pel/per la directora/a del centre, Secretari/a del departament, o el/la responsable del servei..

No s'admetran les sol·licituds que no tinguen l'aval signat i segellat.

És necessari marcar la casella corresponent al vostre tipus de beca, a més a més de complimentar la resta de dades que se sol·liciten. Els comptes de correu electrònic per a aquest tipus d'usuari es crearan a la màquina Núvol (com a usuari guest), com els dels usuaris externs que es queden a l'UJI temporalment. Si teniu algun problema amb la clau d'accés, haureu de posar-vos en contacte amb l'operador de la vostra Facultad. Una vegada omplit el formulari de sol·licitud (Document PDF) de creació de compte, l'heu de trametre per correu intern al Servei d'Informàtica.

El compte és personal i intransferible.