Creació d'àlies, bústia compartida i adreça de correu preferida

Última modificació: 27/02/2017 | Font: SI


El compte de correu electrònic és personal i intransferible.

Tipus d'àlies

Un àlies és una adreça de correu electrònic que reenvia els missatges que s'hi adrecen. La destinació d'aquests missatges depèn del tipus de àlies.

Actualment, oferim dos tipus d'àlies:

- Àlies bàsic: Les persones que formen part de l'àlies (destinataris) reben una còpia del missatge en la seua bústia de correu electrònic personal.
- Bústia compartida: Els missatges, i no una còpia, s'emmagatzemen en un espai compartit al qual poden accedir les persones que formen part de l'àlies.

La adreça de correu alectrònic associada a un àlies, té el format "nom_alies@uji.es", per exemple:

Un àlies permet modificar la llista de receptors de forma transparent, ja que el nom de l'àlies es manté invariable. Continuant amb l'exemple anterior, enviarem els missatges a "cursos@uji.es", independentment dels destinataris.

A banda s'ha introduït l'àlies estès que no és més que un mnemònic que ajuda a recordar l'adreça de correu electrònic d'un usuari.

Àlies bàsic

S'usa per a oferir una adreça de correu genèrica a un servei o entitat. Els usuaris que formen part d'aquest àlies rebran els missatges sense que les persones que els envien coneguen la seua adreça de correu electrònic personal.

Podeu, per exemple, definir un àlies que siga "cursos@uji.es" on "cursos" representa l'administració de l'associació o servei que l'ha sol·licitat.

Si, posteriorment, es decideix que aquests missatges només els ha de rebre "usuari3", sols caldria sol.licitar la modificació de la llista de persones que formen part de "cursos@uji.es" mitjançant el formulari que es troba en l'e-UJIer@ en l'apartat: Formularis peticions - SPI de "Sol·licitud d'àlies i bústia compartida"

Normalment, els àlies de correu contenen un número d'adreces no superior a 10. Si se necessita un nombre major de destinataris, s'hauria d'usar un grup de Google-UJI.

Bústia compartida

Aquest tipus d'àlies amplia les funcions dels àlies bàsics.

En aquest cas no s'envia una còpia a cada usuari, sinó que els missatges s'emmagatzemen en una carpeta de correu que es troba en un espai compartit on només tenen accés les persones que formen part de l'àlies.

Aquest espai compartit permet l'accés simultani per diferents usuaris, i els canvis efectuats (esborrar missatges, crear noves carpetes, etc.) són visibles per la resta d'usuaris de forma automàtica. Per exemple, si s'elimina un missatge de la bústia compartida S'ESBORRA PER A TOTS els que comparteixen l'àlies.

Per a poder accedir a aquest espai compartit, si no useu el servei d'accés al correu corporatiu Gmail-UJI, és necessari configurar adequadament el client de correu: Microsoft Outlook 2003, Thunderbird ... (cosa que heu de sol.licitar amb un CAU als operadors. En qualsevol cas, es crearà una nova subcarpeta amb el nom de l'àlies que us permetrà accedir a aquest espai.

Per a oferir una major funcionalitat, els usuaris que formen part de l'àlies de tipus bústia compartida poden crear noves carpetes i subcarpetes dins de la principal.

El procediment de creació és idèntic al de la resta de carpetes i depèn del client de correu emprat.

Cal tenir en compte que aquest espai compartit també té una capaciat màxima associada i que en excedir-la s'enviarà un avís al usuari/s.

Adreça de correu preferida

Una adreça de correu preferida és una adreça de correu que no existeix físicament, és a dir, no té una bústia independent. Per contra, aquesta, s'associa a la teua bústia d'usuari de la Universitat, de manera que tots els correus que s'envien a la nova adreça arribaran sempre a la teua bústia original.

Aquesta seria la representació visual d'una adreça de correu preferida:

al0xxxxx@uji.es, és l'adreça de correu electrònic real, antonio.bazan@uji.es és l'adreça preferida sol·licitada. Els dos (nom real i àlies) van a parar a la mateixa bústia de correu.

La finalitat és oferir un servei de adreces canòniques de correu electrònic. Aquestes, no són més que àlies estesos de l'adreça electrònica d'un usuari, amb la finalitat de facilitar l'ús del correu electrònic.
Noteu que l'adreça canònica no és més que un mnemònic que ens ajuda a recordar-la.

La posada en funcionament d'aquest servei es deu a la dificultat existent amb les adreces d'alumne (alxxxxxx), SAUJI (saxxxxx), etc. per a associar aquesta adreça de correu amb el nom de la persona, o simplement oferir a l'usuari una adreça de correu més còmoda i descriptiva.

Condicions per a sol·licitar-ho

El sistema ja proposa un àlies estès, partint del nom i cognoms. En el cas que el nom resultant no siga del gust de l'usuari, aquest podrà canviar-lo per un altre, sempre que tinga relació amb el seu nom real i que no siguen malsonants o de mal gust.

MOLT IMPORTANT: Cal que Introduiu exclusivament el nom de l'àlies desitjat. NO inclogues al camp "Àlies sol·licitat", cap informació addicional.

Exemples vàlids:

- Jose.Guitierrez
- jose.gutierrez

  Exemples NO vàlids:

- Jose.Gutierrez@loquesea.com
- J_Gutierrez
- jose-gutierrez (o si no pot ser: Pep.Guti)
- Elmejordelmundo@uji.es
- Jose@gutierrez.uji.es
- Jose.Gutierrez.Gutierrez@uji.es

1.- A l'hora de llegir el correu, s'ha de seguir utilitzant el mateix usuari/clau d'accés (és a dir, alxxxxxx@uji.es), l'única diferència consisteix en què ara podreu rebre correu per dues adreces diferents. Si intenteu accedir al correu utilitzant l'àlies estès no funcionarà i us donarà un error com que l'usuari que introdueixes no existeix.

2.- L'adreça amb què s'està subscrit (alxxxxx) a les llistes de correu seran substituïdes per les la de l'adreça de correu preferida.

Formulari de sol·licitd de l'adreça de correu preferida

Si ja ho teniu clar i és just el que necessiteu, podeu sol·licitar-lo des del formulari SPI que es troba en l'e-UJIer@ en l'apartat: Formularis peticions - SPI, "Sol·licitud de canvi de l'adreça electrònica principal".

Normativa de l'àlies estès

S'acceptaran àlies estesos amb la característica "Nom.Cognom"; on "Nom" és el que apareix en la Base de Dades corporativa o un disminutiu pel que se'l coneix normalment, "Cognom" podrà ser "cognom1" o una combinació del mateix amb "Cognom2" en cas de ja existisca el cognom proposat.

NOTA: No s'acceptaran paraules malsonants, malgust o que afecten negativament a la imatge de la Universitat o a terceres persones.

Identitat addicional

En ocasions, és convenient que les persones que formen part de l'àlies puguen enviar missatges en nom d'aquest, en lloc d'enviar-los amb la seua identitat personal. Hi ha la possibilitat d'usar una identitat addicional. Açó depèn del client de correu utilitzat.

A continuació s'indique alguns dels clients de correu que la Universitat Jaume I dòna suport:

  • Servei de correu corporatiu Gmail-UJI
  • Microsoft Outlook 2003
  • Thunderbird

Formularis de sol·licitud

Cal que especifiqueu el tipus d'àlies que sol·liciteu, així com la data d'expiració, si és un àlies temporal. Una vegada emplenat, signat i segellat l'heu de trametre al Servei d'Informàtica, i en un termini màxim de 15 dies rebreu una notificació per correu electrònic.

Informació proporcionada per: Servei d'Informàtica
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16