UJI

Criteris de cessió dels espais web a la Universitat Jaume I

Última modificació: 16/01/2018 | Font: SI
 1. L'Espai Cedit ha d'incloure un text legal, per exemple, al peu de la primera pàgina d'inici, que informe del responsable de l'espai web cedit i una indicació que la informació que apareix és proporcionada per aquest responsable i no és responsabilitat de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI).

  En aquest sentit, i amb la finalitat de facilitar la tasca, proporcionem a continuació, un text orientatiu que pot fer servir modificant només els camps necessaris.

  Text d'exemple:

  "El responsable d'aquest espai web cedit ([indicar adreça completa de l'espai web]), Sr./Sra. [indiqueu el nom i cognoms], comunica als visitants que assumeix la responsabilitat per la veracitat, exactitud i actualització dels continguts proporcionats, no poden responsabilitzar en cap cas a la Universitat Jaume I de Castelló pels possibles danys o perjudicis que d'ells es puguen derivar."

  De la mateixa manera en el cas que en aquest es tracte informació referida a persones físiques identificades o identificables, ha de complir amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal."

 2. Les unitats administratives o acadèmiques de la Universitat, les organitzacions estudiantils autoritzades pel Consell d'Estudiants amb la seua inscripció en el registre d'associacions, i les organitzacions sindicals de la Universitat, així com entitats culturals universitàries i altres amb conveni amb la Universitat Jaume I, podran sol·licitar, a la direcció del Servei de Comunicació i Publicacions, espai cedit web en els servidors de l'UJI administrats pel Servei d'Informàtica. L'espai es concedirà quan els sol·licitants acrediten el compliment dels requisits establerts en els apartats següents i es comprometen a respectar les normes d'ús de la xarxa informàtica de la Universitat.
 3. La petició d'espai cedit s'ha de fer mitjançant un formulari SPI. El tractament, l'elaboració i la inserció dels continguts informatius, és responsabilitat exclusiva dels cessionaris d'aquests espais.
 4. Cada secció cedida ha de tenir una persona de contacte responsable del seu manteniment, la qual es fa quotidianament responsable de mantenir les dades actualitzades al dia.
 5. El contingut de l'espai serà el propi de l'organització que el demana.
 6. No es pot demanar un espai web per a una assignatura en concret.
 7. El nom de l'espai web no pot tindre punts.
 8. Si es violen aquestes normes, o les d'ús de la xarxa informàtica de l'UJI podrà anul·lar-se l'autorització per a utilitzar l'espai cedit, sense menyscapte de les eventuals responsabilitats penals o civils que se'n puguen derivar.
Informació proporcionada per: Servei d'Informàtica