Criteris de cessió dels espais web a la Universitat Jaume I

27/06/2022 | SI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  • L'Espai Cedit ha d'incloure un text legal, per exemple, al peu de la primera pàgina d'inici, que informe del responsable de l'espai web cedit i una indicació que la informació que apareix és proporcionada per aquest responsable i no és responsabilitat de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI).

En aquest sentit, i amb la finalitat de facilitar la tasca, proporcionem a continuació, un text orientatiu que pot fer servir modificant només els camps necessaris.

Text d'exemple:

"El responsable d'aquest espai web cedit ([indicar adreça completa de l'espai web]), Sr./Sra. [indiqueu el nom i cognoms], comunica als visitants que assumeix la responsabilitat per la veracitat, exactitud i actualització dels continguts proporcionats, no poden responsabilitzar en cap cas a la Universitat Jaume I de Castelló pels possibles danys o perjudicis que d'ells es puguen derivar."
  • De la mateixa manera en el cas que en aquest es tracte informació referida a persones físiques identificades o identificables, ha de complir amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
  • Únicament podrà sol∙licitar un espai cedit el personal PAS o PDI amb vincle actiu a la Universitat, sent aquesta figura el responsable de l'espai cedit.
  • La petició d'espai cedit s'ha de fer mitjançant un formulari SPI. El tractament, l'elaboració i la inserció dels continguts informatius, és responsabilitat exclusiva dels cessionaris d'aquests espais
  • Cada secció cedida ha de tenir una persona de contacte responsable del seu manteniment, la qual es fa quotidianament responsable de mantenir les dades actualitzades al dia.
  • El contingut de l'espai serà el propi de l'organització que el demana.
  • No es pot demanar un espai web per a una assignatura en concret.
  • El nom de l'espai web no pot tindre punts.
  • Si es violen aquestes normes, o les d'ús de la xarxa informàtica de l'UJI podrà anul·lar-se l'autorització per a utilitzar l'espai cedit, sense menyscapte de les eventuals responsabilitats penals o civils que se'n puguen derivar.
  • En nom de l'espai cedit no pot contindre punts, ni tampoc cap referència a una data (mes o any) que forme part de la URL del espai cedit, en tot cas, i sobre este punt es pot fer alguna excepció.
Informació proporcionada per: Servei d'Informàtica