Condicions d'ús del servidor de treball compartit 'Documents' Normes d'ús

08/06/2016 | SI
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els departaments, centres, instituts, grups d’investigació i altres entitats poden sol·licitar espai al servidor de treball compartit Documents, sempre atenent-se a les normes d’ús de la xarxa i a les següents condicions:

  • L'espai compartit es destina a la coordinació documental entre els membres de la unitat que el demana i contempla el cicle de vida de la documentació interna generada (creació de documents, revisió, transformació i/o altres processos més complexes implementats mitjançant workflow avançat).
  • El contingut ha de ser únicament documental o directament relacionat amb documentació. Queda excluit qualsevol contingut tipus programari en format binari (.exe, .dll, .so, etc), i també qualsevol recurs multimèdia no relacionat amb l'activitat directa de l'entitat que demana l'espai. Al respecte, es prestarà especial vigilància a tots aquells arxius de gran tamany en format comprimit (.rar, .tgz, .zip, etc).
  • Almenys, un dels usuaris administradors/coordinadors de l'espai, ha de pertànyer a la Universitat.
  • Els usuaris poden ser membres de la comunitat o externs. En aquest últim cas haureu de facilitar l'adreça completa de correu-e.
  • Les quotes per cada espai s'establiran en funció de les necessitats puntuals de cada unitat (podent-se augmentar en cas suficientment justificat), encara que en un principi cada espai disposarà de 30 GB
  • Per tal que es compleixen els requisits anteriors, uns processos diaris reportaran als responsables de producció del Servei d'Informàtica dades sobre ocupació i tipus d'arxiu, peròmai del seu contingut.
  • Per poder garantir la producció, el Servei d'Informática es reserva el dret de prendre les mesures oportunes davant el incumpliment d'alguna de les condicions anteriors. També, i després d’una adequada comunicació als usuaris, es podrà variar les condicions d'ús per tal de millorar/ajustar la qualitat del servei oferit.
  • Si un espai no s'usa en un període de dos anys, i després de comunicar-ho als administradors, el Servei d'Informática podrà eliminar-lo. Prèviament, es procediria a guardar en backup el dit espai durant un temps raonable per si es vol tornar a recuperar.

Si necessiteu algún tipus d'informació addicional ens podeu fer arribar un correu a: infosis@uji.es.


 

Informació proporcionada per: Servei d'Informàtica