03/10/2016 | SI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Presentació

La xarxa FREEnet de la Universitat Jaume I s'ha dissenyat per a permetre la connexió a la xarxa des d'ordinadors amb connexió sense fil i l'ús de les rosetes (connexions de xarxa) situades en les sales comunes de la Universitat. La utilització d'aquesta xarxa està limitada als membres de la comunitat universitària, encara que existeix un procediment per a donar accés temporal a personal convidat. La connexió a la FREEnet us permetrà accedir tant als recursos de la UJInet com a la resta de la Internet.

L'autenticació es pot realitzar en el procés d'obertura del túnel o, simplement, mitjançant identificació en el portal captiu que apareixerà, automàticament, en el navegador en intentar accedir a una pàgina fora del rang de FREEnet/UJInet.

Accés mitjançant portal captiu

El procés d'autenticació és segur (observeu que s'usa https i el certificat que presenta el servei [al navegador] és vàlid). Una vegada s'ha realitzat l'autenticació, s'ha de mantenir aquesta instància del navegador OBERTA i es podrà utilitzar qualsevol altra pestanya o finestra del navegador per a accedir als continguts d'Internet.

La seguretat de la informació dependrà de l'aplicació a la qual s'accedisca (aquesta podrà usar o no xifrat, v.g. https). En cas de dubte, és aconsellable establir un túnel VPN.

El portal captiu admet l'autenticació dels següents perfils d'usuari:

  • Alumnes
  • Personal PAS i PDI
  • Personal amb compte del rang GUEST
  • Membres de SAUJI
  • Persones convidades amb compte temporal de FREEnet.

¿És necessari l'ús del VPN?

L'ús del programari de VPN ja no és necessari i queda relegat a ús específic des de fora de la Universitat per a accedir a determinats recursos que limiten la seua funció a equips connectats a la xarxa de la Universitat. Com són:

  • Accés a les revistes subscrites per la Biblioteca (alternativament es podrà accedir utilitzant el servidor Proxy de la UJI).
  • El professorat podrà accedir al seu equip del despatx, si té instal·lat un programa que ho permeta, com un Telnet, SSH, servidor Web, etc.).
  • Qualsevol altre servei que només estiga disponible des de la xarxa IP de la UJI (UJInet) i no des de la resta de la Internet, com per exemple, accés a recursos Windows (Domini).

L'accés per VPN varia depenent del sistema operatiu, la informació per a cadascun d'ells es troba en el següent enllaç: connectaxarxa.uji.es

Connexió a la FREEnet per a usuaris no vinculats a la UJI

Servicio de conexión a la red FREEnet

Muchas veces se nos pide que determinadas personas sin vinculación con la Universidad Jaume I (por ejemplo, trabajador externo, profesor invitado, etc) disponga de acceso temporal a la red. Hasta ahora era obligado incorporar sus datos personales como "personal invitado" en la base de datos institucional PERSONA o bien requerir la intervención del personal de operación del Centro para facilitarle este servicio.

Informació proporcionada per: Servei d'Informàtica