Impressió a les Aules d'Informàtica

01/06/2022 | SI
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les impressions enviades des de les Aules d'Informàtica es rebran als serveis de reprografia de cada facultat o escola, també al Centre de Documentació.

En les aules d'informàtica podeu triar la impressora adequada entre

  • ACT (Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals),
  • CS (Facultat de Ciències de la Salud),
  • AHS (Facultat de Ciències Humanes i Socials),
  • AJE (Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques) i

Des de març de 2022, la ubicació de la Biblioteca s'ha substituït pel local de reprografía del Àgora, que acabarà centralitzant tot el servei presencial. A banda, per al curs proper, està previst desplegar el sistema de reprografia en règim d'autoservei; s’informarà oportunament del seu funcionament.

S'augmenta el crèdit d'impressió fins a un total de 400 pàgines (200 crèdits per semestre) impreses làser i es gestionaran des de reprografia. Es descomptarà un crèdit per pàgina impresa i només s'imprimiran aquells llistats que s'arrepleguen dins de les 24 hores laborables següents.

Per arreplegar els llistats es necessària la identificació amb el carnet d'estudiant. També podeu consultar el vostre crèdit i les impressions realitzades a l'apartat Reprografia de e-UJIer@.

Sistema d'impressió

Per a imprimir des de les aules d'informàtica has de triar les impressores definides de reprografia. En els ordinadors de cada facultat/escola trobaràs definides totes les impressores del diferents centres de reprografia.

La nomenclatura per a localitzar les impressores queda així:

  • Reprografia ACT
  • Reprografia AHS
  • Reporgrafia AJE

Una vegada enviat el llistat podràs arreplegar-lo en les següents 24 hores en el centre de reprografia triat. Els llistats s'identifiquen amb el nom d'usuari (alxxxxxx) i només podràs retirar-los presentant el teu carnet d'estudiant. Es descomptarà un crèdit per pàgina impresa fins un total de 400 pàgines.

Preguntes més comuns rebudes al SI:

Pregunta: El servei d'impressió dóna l'error "DNI no trobat" quan s'intenten descomptar els meus crèdits.
Resposta: Pot tractar-se d'un error en la base de dades. Prova a afegir la lletra del DNI i no només els nombres. Si aço no ho soluciona pots obrir una intervenció en el CAU detallant el problema.

P: Estic matriculat en dues carreres. ¿Tinc dret al doble de crèdits d'impressió?
R: No. Els crèdits d'impressió són personals i no depenen del nombre de matrícules.

P: ¿Quantes pàgines dispose per a imprimir?
R: Tots disposen de 400 crèdits.

P: M'he quedat sense crèdits. ¿Dispose de més?
R: No està contemplada l'ampliació de crèdits d'impressió.

P: ¿Què passa amb els crèdits sobrants?
R: Els crèdits d'impressió són semestrals, es renoven a l'inici del semestre i no s'acumulen.

 

Informació proporcionada per: Servei d'Informàtica