Formulari de sol·licitud de documentació

12/11/2018 | SGE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per a sol·licitar documents comptables o còpies d'aquests al Servei de Gestió Econòmica, heu de guardar en el vostre ordinador el document Excel que s'indica a continuació.

Empleneu els  els camps corresponents i envieu-lo a sgearxiu AT uji.es

Si necessiteu un altre tipus de documentació (certificats, informes d'execució pressupostària, etc.), heu d'enviar la sol·licitud corresponent a sge AT uji.es.

El SGE treballa actualment amb el Servei d'Informàtica per a poder integrar totes les sol·licituds d'informació i documentació en l'e-UJIer.

Fins que es porte a terme aquesta integració s'ha d'utilitzar el procediment indicat.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió Econòmica