UJI

SGE - Gestió del Pressupost UJI

Última modificació: 07/05/2015 | Font: SGE

El Servei de Gestió Econòmica té, entre les seues funcions, l'elaboració i gestió del pressupost de la Universitat.

Es faciliten formularis web on els diferents serveis i unitats de la Universitat poden fer la proposta del seu pressupost anual, sol·licitar modificacions d'aquest o realitzar consultes sobre la seua execució.

 

 

 

Consulta dels pressupostos d'anys anteriors:

Informació proporcionada per: Servei de Gestió Econòmica