Àlies del SGE per temes

27/05/2019 | SGE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Cap del Servei de Gestió Econòmica 
Inmaculada Balaguer Marmaneu 
marmaneu AT uji.es

Cap de la Secció de Gestió Econòmica 
Víctor Viciano Isasi 
Victor.Viciano AT uji.es

Gestió del pressupost UJI 
sgepressupost AT uji.es

Gestió econòmica de nòmines i beques 
sgepersonal AT uji.es

Gestió econòmica d'expedients de contractació 
sgexpedients AT uji.es

Gestió econòmica de manteniments i despeses generals 
sgedgenerals AT uji.es

Gestió econòmica de tribunals, indemnitzacions per raó de servei i llibres 
sgeindemnitzacions AT uji.es

Tresoreria. Pagaments 
sgepagaments AT uji.es

Tresoreria. Ingressos 
sgeingressos AT uji.es

Justificacions de projectes 
sgejustificacions AT uji.es

Arxiu de documents comptables

sgearxiu AT uji.es

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió Econòmica