UJI

Convenis de col·laboració empresarial (mecenatge)

Última modificació: 24/08/2015 | Font: SGE

 

S'entén per convenis de col·laboració empresarial els acords pels quals la Universitat, a canvi d'una ajuda econòmica per a la realització de les activitats que s'efectuen en compliment del seu objecte o finalitats específiques, es compromet, per escrit, a difondre, per qualsevol mitjà, la participació de l'entitat col·laboradora en aquestes activitats.

 

  • Versió en valencià (RTF) (PDF

 

 

 
Informació proporcionada per: Servei de Gestió Econòmica