Punt general d'entrada de factures electròniques a l'UJI

18/01/2023 | SGE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Instruccions

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, obliga a tots els proveïdors de serveis de les Administracions Publiques posar a la disposició de les mateixes la factura dels serveis en format XML Factura I a partir del 15 de gener de 2015.

L'Ordre HAP/492/2014, de 27 de març (BOE de 29 de març de 2014), regula els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l'àmbit d'aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, esmentada.

La RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2015, del Rectorat de la Universitat Jaume I aprova les instruccions sobre la factura electrònica, el registre comptable de factures i el punt general d'entrada de factures electròniques de la Universitat Jaume I.

La informació sobre la factura electrònica es pot consultar en la pàgina web de FACe: 

http://www.facturae.gob.es/Paginas/Index.aspx

Es pot també obtenir un programa gratuït, proporcionat per l'Administració de l'Estat, per a generar factures electròniques: 

http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicacion-escritorio.aspx

Igualment, FACe posa a la disposició de tots els usuaris de la factura electrònica algunes utilitats per a comprovar el format de la factura electrònica o per a poder visualitzar el seu contingut:

http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/utilidades-online.aspx

La Universitat Jaume I ha donat d'alta les seues unitats organitzatives en el denominat DIR3 o directori comú, que proporciona un inventari unificat i comú a tota l'administració de les unitats orgàniques/organismes públics, les seues oficines associades i unitats de gestió econòmica i pressupostària, facilitant el manteniment distribuït i corresponsable de la informació. Aquesta codificació DIR3 poden trobar-la en format pdf, per a compres generals o per a compres de Biblioteca en aquest enllaç.

La codificació DIR3 és la següent:
 
Òrgan gestor :   codi de la unitat orgànica que origina la despesa
 
Unitat tramitadora : codi de la la unitat que s'encarrega de la tramitació de la petició
 
Oficina comptable : U04000001 Universitat Jaume I (sempre aquest)

D'altra banda, per a la recepció de factures electròniques, la Universitat Jaume I, va crear el seu propi punt general d'entrada de factures electròniques, encara que també està adherida a FACe (https://face.gob.es/ca).

L'accés al punt general d'entrada de factures electròniques de la UJI pot realitzar-se a través del següent enllaç: https://www.uji.es/seu/ ,utilitzant el certificat digital de l'empresa.

L'entrada està en l'apartat marcat en groc “Factura electrònica (punt d'entrada)”:

pantalla de acceso a la sede electrónica

 

A través del punt general d'entrada de factures electròniques es podran enviar a la Universitat Jaume I de Castelló les factures en el format factura-e.

Així mateix, i com estableix l'art. 9 de l'Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, es posa a la disposició dels proveïdors una pàgina per a la consulta de l'estat de les seues factures, que està situat en la mateixa pàgina, al costat de l'anterior, com a “Notificacions”.

Enviament de factures

Per a accedir a aquest portal, hi ha dues opcions:

  1. Accés amb nom d'usuari / clau : per als usuaris ja registrats amb anterioritat.
  2. Accés amb certificat digital de l'empresa: est és la manera més ràpida per a aquells proveïdors que no s'hagen registrat i no posseïsquen usuari/ clau d'accés. 

 

 

Si l'empresa ja està donada d'alta com a proveïdor, apareixeran a continuació la resta de dades. Si no ho està, és necessari donar-la d'alta (veure procediment).

Indique una adreça electrònica per a futures comunicacions relatives a les factures enviades.
 

També es pot adjuntar una altra documentació annexa a la factura.

Problemes d'accés

Si sorgeixen problemes per a accedir a les pàgines anteriorment citades, en la pantalla d'entrada es troben les diferents opcions d'accés, consulta, o gestió de nom d'usuari i contrasenya.

Els problemes d'accés els poden consultar en el telèfon d'atenció a l'usuari:  +34 964 38 7400.

També es poden trobar instruccions sobre aquest tema ací.

 

registro cuenta

 

Per a solucionar els possibles dubtes o incidències sobre altres qüestions, pot enviar un missatge electrònic a: factures@uji.es

COM DONAR-SE D'ALTA COM A TERCER EN LA UJI

En el cas que el proveïdor no estiga d'alta a la UJI, cal emplenar est aquest formulari (sol·licitud d'alta o de modificació de fitxa de terceres persones).

Després s'ha d'enviar per correu-i al Servei de Control Intern:

Servei de Control Intern. Universitat Jaume I
Edifici de Rectorat i Serveis Centrals
Campus del Riu Sec
12071 Castelló de la Plana
Tel. +34 964 72 88 75
Adreça electrònica: sci@uji.es

Informació proporcionada per: Servei de Gestió Econòmica