08/07/2016 | SGE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Fitxa de tercers

Quan un proveïdor no estiga donat d'alta a l'UJI o canvie alguna de les seues dades, sobretot en el cas de canvi de número de compte bancari, ha d'emplenar aquest formulari i enviar-lo al Servei de Control Intern perquè es done d'alta o es modifiquen les seues dades, segons corresponga.

 

Normativa sobre despeses

La normativa de la Universitat Jaume I per a la gestió de les despeses es pot consultar en la pàgina del Servei de Control Intern.

Entre altres, són aquestes:

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió Econòmica