SGE - Despeses

Última modificació: 08/07/2016 | Font: SGE

 

Fitxa de tercers

Quan un proveïdor no estiga donat d'alta a l'UJI o canvie alguna de les seues dades, sobretot en el cas de canvi de número de compte bancari, ha d'emplenar aquest formulari i enviar-lo al Servei de Control Intern perquè es done d'alta o es modifiquen les seues dades, segons corresponga.

 

Normativa sobre despeses

La normativa de la Universitat Jaume I per a la gestió de les despeses es pot consultar en la pàgina del Servei de Control Intern.

Entre altres, són aquestes:

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió Econòmica
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16