UJI

Sol·licitar títol

Última modificació: 03/03/2020 | Font: SGDE

Tornar a Títols

Abans d'iniciar el procediment de sol·licitud de títol, comproveu en Iglu que heu superat els crèdits necessaris per obtindre la titulació i que no teniu cap rebut pendent.

Una vegada efectuat el dipòsit del títol l'expedient acadèmic quedarà tancat i no serà possible fer-hi cap modificació.

Negociat de Títols
Servei de Gestió de la Docència i Estudiants
Edifici Rectorat, planta 1
Universitat Jaume I
12071 Castelló (Spain)

Tel. 964728860

titols@uji.es

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants