Duplicat de títol

Última modificació: 18/05/2017 | Font: SGDE

Tornar a Títols

Motius pels quals es pot sol·licitar el duplicat d’un títol universitari oficial:

a) Modificació de les dades de la sol·licitud posterior a l’expedició del títol: en aquest cas caldrà que presenteu una sol·licitud de duplicat de títol oficial, pagueu les taxes  (27,34 euros), aporteu el document oficial en el qual conste la modificació, i lliureu l'original del títol al Negociat de Títols.

b) Pèrdua, destrucció o robatori del títol original: caldrà que presenteu una sol·licitud de duplicat de títol oficial i pagueu les taxes  (27,34 euros). A més a més, serà imprescindible la publicació d'un anunci al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) per a denunciar la pèrdua, segons s'estableix a la normativa vigent. Per això, caldrà que us adreceu al Negociat de Títols. Les despeses originades per la publicació de l'anunci en el BOE seran a càrrec seu (cost aproximat: 110-120 euros).

En cas de destrucció del títol, caldrà que feu constar la circumstància que va provocar aquest fet i, si és el cas, l'informe de l'organisme competent; per exemple, informe dels bombers si s'ha cremat en un incendi.

En cas de robatori, caldrà que presenteu la denúncia feta a la policia.

c) Deteriorament: caldrà que lliureu al Negociat de Títols el títol deteriorat, presenteu una sol·licitud de duplicat de títol oficial i pagueu les taxes  (27,34 euros).

En el cas que vulgueu sol·licitar el duplicat d’un títol universitari propi, contacteu amb el Negociat de Títols.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16