Traducció de documentació estrangera

13/04/2022 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Tots els documents expedits en un idioma estranger diferent al català, castellà o anglès per les autoritats competents del país de procedència han de acompanyar-se d’una traducció a qualsevol de les llengües oficials de la Universitat Jaume I, que pot ser realitzada:

  • Per qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger.
  • Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és ciutadana la persona interessada o, si escau, del de procedència del document.
  • Per un traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya.
Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants