UJI
  • UJI
  • Serveis
  • SGDE
  • Tècnic Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives (LOGSE)

Tècnic Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives (LOGSE)

Última modificació: 18/06/2015 | Font: SGDE

Assignatures del Grau en Mestre/a d'Educació Primària de la UJI de les quals es pot sol·licitar el reconeixement:

  • MP1010 - Didàctica de l’Educació Física - 6 crèdits
  • MP1027 - Recursos en Educació Física - 6 crèdits
  • MP1033 - Fonaments de l’Acció Motriu - 8 crèdits
     
Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants