UJI

Tècnic Superior en Educació Infantil (LOGSE/LOE)

Última modificació: 06/07/2018 | Font: SGDE

Assignatures del Grau en Mestre/a d'Educació Infantil de la UJI de les quals es pot sol·licitar el reconeixement:

  • MI1003 - Psicologia de l’Educació en l’Escola Infantil i Primària (Psicologia) - 6 crèdits
  • MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia) - 6 crèdits
  • MI1005 - Educació per a la Salut - 6 crèdits
  • MI1006 - Organització de l’Escola Infantil - 6 crèdits
  • MI1007 - Teoria de l’Educació (Educació) - 6 crèdits
  • MI1025 - Pràcticum I - 20 crèdits
     
Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants