UJI
  • UJI
  • Serveis
  • SGDE
  • Tècnic Superior en Administració de Sistemas Informàtics en Xarxa (LOE)

Tècnic Superior en Administració de Sistemas Informàtics en Xarxa (LOE)

Última modificació: 16/06/2015 | Font: SGDE

Assignatures del Grau en Enginyeria Informàtica de la UJI de les quals es pot sol·licitar el reconeixement:

  • EI1002 - Informàtica Bàsica (Informàtica) - 6 crèdits
  • EI1015 - Introducció a Xarxes - 6 crèdits
  • EI1019 - Administració i Configuració de Xarxes - 6 crèdits
  • EI1020 - Bases de Dades - 6 crèdits
  • EI1035 - Iniciativa Empresarial - 6 crèdits
Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants