UJI
  • UJI
  • Serveis
  • SGDE
  • Tècnic Superior en Instal·lacions Electrotècniques (LOGSE)

Tècnic Superior en Instal·lacions Electrotècniques (LOGSE)

Última modificació: 10/07/2015 | Font: SGDE

Assignatures del Grau en Enginyeria Elèctrica de la UJI de les quals es pot sol·licitar el reconeixement:

  • EE1021 - Instal·lacions Elèctriques de Baixa i Mitjana Tensió - 6 crèdits
Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants