Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, especialitat en Disseny de Productes

17/05/2024 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Assignatures del Grau en Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes (Pla 2020) de l'UJI de les quals es pot sol·licitar el reconeixement:

  • DI2003 - Expressió Gràfica I - 6 crèdits
  • DI2004 - Història del Disseny Industrial - 6 crèdits
  • DI2008 - Expressió Artística I - 6 crèdits
  • DI2011 - Empresa - 6 crèdits
  • DI2012 - Disseny Assistit per Ordinador I - 6 crèdits
  • DI2014 - Disseny Conceptual - 6 crèdits
  • DI2016 - Taller de Models - 6 crèdits
  • DI2017 - Estètica - 6 crèdits
  • DI2018 - Expressió Artística II - 6 crèdits
  • DI2019 - Informàtica Bàsica (Informàtica) - 6 crèdits
Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants