UJI
  • UJI
  • Serveis
  • SGDE
  • Tècnic Superior en Eficiència Energètica y Energia Solar Tèrmica (LOE)

Tècnic Superior en Eficiència Energètica y Energia Solar Tèrmica (LOE)

Última modificació: 10/07/2020 | Font: SGDE

Assignatures del Grau en Arquitectura Tècnica de la UJI de les quals es pot sol·licitar el reconeixement:

  • ED9051 - Rehabilitació Energètica en Edificació - 6 crèdits
Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants