UJI
  • UJI
  • Serveis
  • SGDE
  • Tècnic Superior en Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció (LOGSE)

Tècnic Superior en Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció (LOGSE)

Última modificació: 30/07/2015 | Font: SGDE

Assignatures del Grau en Arquitectura Tècnica de la UJI de les quals es pot sol·licitar el reconeixement:

  • ED0910 - Construcció I: Fonaments - 6 crèdits
  • ED0911 - Administració d'Empreses (Empresa) - 6 crèdits
  • ED0939 - Exercici Professional - 6 crèdits
  • ED0947 - Pràctiques Externes - 12 crèdits
Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants