UJI
  • UJI
  • Serveis
  • SGDE
  • Tècnic Superior en Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics (LOGSE)

Tècnic Superior en Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics (LOGSE)

Última modificació: 10/07/2020 | Font: SGDE

Assignatura del Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural  de la UJI de la qual es pot sol·licitar el reconeixement:

  • AG1816 - Ecologia i Impacte Ambiental - 6 crèdits
  • AG1817 - Empresa - 6 crèdits
  • AG1824 - Propagació i Sanejament de Material Vegetal. Vivers - 6 crèdits
  • AG1826 - Recursos Hídrics, Gestió Sostenible i Ordenació del Territori  - 6 crèdits
  • AG1830 - Jardineria, Cultius Ornamentals i Enginyeria de les Àrees Verdes - 6 crèdits
  • AG1833 - Paisatgisme i Projectes de Restauració Ambiental i Paisatgística - 6 crèdits
Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants