UJI
  • UJI
  • Serveis
  • SGDE
  • Tècnic Superior en Gestió i Organització de Empreses Agropecuàries (LOGSE)

Tècnic Superior en Gestió i Organització de Empreses Agropecuàries (LOGSE)

Última modificació: 10/07/2020 | Font: SGDE

Assignatures del Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural de la UJI de les quals es pot sol·licitar el reconeixement:

  • AG1814 - Fitotècnia - 6 crèdits
  • AG1817 - Empresa - 6 crèdits
  • AG1822 - Zootècnia - 6 crèdits
  • AG1824 - Propagació i Sanejament de Material Vegetal. Vivers - 6 crèdits
  • AG1832 - Valoració i Comercialització - 6 crèdits
  • AG1840 - Fitopatologia - 6 crèdits
Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants