Reconeixement d’assignatures de Grau per Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El termini per a demanar el reconeixement serà el termini de matrícula de cada curs acadèmic.

Si l'alumnat ha accedit al grau pel CFGS del qual sol·licita reconeixement, no ha d'aportar cap documentació.

Si ha accedit al Grau per un altra via d’accés, ha de presentar el certificat oficial d’acreditació de qualificacions per a l’admissió a la universitat del CFGS cursat.

La qualificació que constarà en cada assignatura serà la mitjana del CFGS cursat.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants