UJI

Grau

Informació per a sol·licitar reconeixement de crèdits

Última modificació: 02/06/2020 | Font: SGDE

Curs 2020/21

Terminis de modificació de matrícula després de les resolucions dels reconeixements:

 • Estudiantat que ha sol·licitat reconeixement per CFGS:
  • Estudiantat de nou accés de juliol: 15 de setembre de 2020.
  • Estudiantat de nou accés de setembre: 15 d'octubre de 2020
 • Estudiantat que han sol·licitat reconeixements No automàtics:
  • Estudiantat de nou accés de juliol i de segon i posteriors cursos: 7 i 8 d'octubre de 2020.
  • Estudiantat de nou accés de setembre: 30 d'octubre de 2020.

 

Terminis de modificació de matrícula finalitzat el primer semestre:

 • Sol·licitud de reconeixement del: 15 al 21 de febrer de 2021.

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants