UJI

Taxa per a l’estudi de documents de països de fora del EEES

Màster Universitari. Preinscripció.
Última modificació: 16/06/2017 | Font: SGDE

Les persones que sol·liciten l'accés a màster i estiguen en possessió d'un títol universitari estranger corresponent a un sistema educatiu de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior  en el moment de realitzar la preinscripció han d'abonar obligatòriament la taxa establerta en el decret de taxes de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Aquest tràmit és indispensable per a completar el procés de preinscripció. La forma de pagament és mitjançant VISA o MasterCard.

En el formulari de preinscripció hi ha instruccions clares sobre l'abonament d'aquesta taxa.

En cap cas es torna l’import d’aquesta taxa ni es reserva per a cursos posteriors.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants