UJI

Curs 2019/2020

Màster universitari. Calendari de preinscripció i matrícula.
Última modificació: 18/03/2019 | Font: SGDE

Calendari de preinscripció i matrícula dels màsters universitaris (aprovat pel Consell de Govern núm. 3, de 13 de març de 2019). 

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA DE NOU INGRÉS

  • Primera fase (1, 2).

Preinscripció.

Preinscripció per web: del 10 d'abril al 21 de juny de 2019.

Publicació web dels resultats: 5 de juliol de 2019.

Reclamació dels resultats: del 5 al 9 de juliol de 2019.

 

Matrícula.

Matrícula per web: del 5 al 23 de juliol de 2019.

Presentació de la documentació: del 5 al 23 de juliol de 2019.

 

  • Segona fase, només per a màsters amb places vacants  (1, 2).

Preinscripció.

Preinscripció per web: del 5 de juliol al 30 de setembre de 2019.

Publicació web dels resultats: a partir del 9 de setembre de 2019 (3).

Reclamació dels resultats: a partir del 9 de setembre de 2019 (3).

 

Matrícula.

Matrícula per web: del 9 al 30 de setembre de 2019 (3).

Presentació de la documentació: del 9 al 30 de setembre de 2019 (3).

 

  • Preinscripció i matrícula simultània:

De l'1 fins al 31 d'octubre de 2019.

________________________________
(1) L'estudiantat podrà preinscriure's sense disposar del títol universitari, però no podrà realitzar la matrícula fins haver realitzat el dipòsit del títol.
(2) L’estudiantat amb estudis estrangers de fora del Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) podrà matricular-se sense la legalització de la documentació pagant la taxa d’estudi d’equivalència de títols estrangers (no reemborsable) i condicionada a l’entrega de la documentació legalitzada fins el 15 desembre.
(3) Aquesta 2 fase s'entén interactiva, quan la comissió dispose de tota la informació dels alumnes podrà admetre, es publicaran resultats i podràn accedir a la matrícula.

 

MATRÍCULA DE SEGON CURS

Matrícula per web: del 16 al 23 de setembre de 2019.

 

El termini de sol·licitud en línia finalitza a les 24 hores de l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds.

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants