UJI

Convocatòria única de preinscripció

Terminis. Curs 2018/19.
Última modificació: 26/03/2018 | Font: SGDE

 

  • Termini per a fer la preinscripció: des del dia 11 de juny fins les 14:00 hores del dia 6 de juliol de 2018
  • Publicació dels resultats de preinscripció en web UJI: 13 de juliol 2018
  • Publicació dels resultats en premsa: 14 de juliol 2018
  • Reclamacions als resultats de preinscripció: des del dia 16 de juliol fins les 14:00 hores del dia 18 de juliol de 2018
 
Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants