UJI
  • UJI
  • Serveis
  • SGDE
  • Resultats de la convocatòria extraordinària de preinscripció

Resultats de la convocatòria extraordinària de preinscripció

Curs 2020/2021

Última modificació: 14/09/2020 | Font: SGDE

Dates de publicació

El dia 24 de setembre a partir de les 13:00 hores es publicaran els resultats en la pàgina web de l'UJI.

En cas de ser admesos en una titulació UJI, a més de saber la titulació en què ha sigut admés, rebrà informació del dia i l'hora en què ha de formalitzar la matrícula (els dies 25 i 28 de setembre).

 

Reclamació de resultats

Des del dia 25 fins a les 14:00 hores del dia 29 de setembre es podran realitzar reclamacions sobre els resultats de preinscripció.

La sol·licitud de reclamació es realitzarà també mitjançant l'assistent telemàtic.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants