UJI

Resultats

Curs 2018/19
Última modificació: 11/07/2018 | Font: SGDE

Dates de publicació

El dia 13 de juliol a partir de les 13:00 hores es publicaran els resultats en la pàgina web de la UJI.

En cas de ser admesos en una titulació UJI, a més de saber la titulació en què ha sigut admès, rebrà informació del dia i l'hora en què ha de formalitzar la matrícula (entre els dies 17 i 20 de juliol).

En aquesta mateixa pagina web s'informa de les sessions informatives de matrícula (16 de juliol).

 

Reclamació de resultats

Des del dia 16 fins les 14:00 hores del dia 18 de juliol es podran realitzar reclamacions sobre els resultats de preinscripció.

La sol·licitud de reclamació es realitzarà també mitjançant l'assistent telemàtic https://appweb.edu.gva.es/PreinscripcionUniversitaria/index.jsp i es presentarà en paper, si escau, en la mateixa universitat on s'haja presentat la sol·licitud de preinscripció. 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants