UJI

Convocatòria única de preinscripció

Instruccions generals. Curs 2018/19.
Última modificació: 26/03/2018 | Font: SGDE

La sol·licitud de preinscripció per obtenir plaça en el primer curs dels estudis universitaris de grau es realitza a través de l’assistent telemàtic accessible des de l’adreça següent:

https://appweb.edu.gva.es/PreinscripcionUniversitaria/index.jsp.

En el curs 2018/2019 només hi ha una convocatòria que es resoldrà amb l’adjudicació de places el dia 13 de juliol de 2018.

La Universitat Jaume I habilita un espai perquè l’estudiantat que vulga,  puga formalitzar la preinscripció en la Universitat. Des de l'11 de juny al 6 de juliol. Lloc: edifici ampliació de Biblioteca, nivell 0 (accediu al plànol), de dilluns a divendres en horari de 9 a 14 h.

Per poder omplir el formulari de preinscripció a través de l’assistent telemàtic es requereix un codi d’identificació personal (CIP):

 • Alumnat de baxillerat+PAU de la Comunitat Valenciana a partir del curs 2011/12.
  Amb el seu DNI + la clau de PAU (proporcionada el primer dia de les PAU junt amb les etiquetes) obtindrà el CIP (codi d’identificació personal) amb el qual podrà accedir al formulari de preinscripció.
  Si per qualsevol motiu aquest estudiantat no disposa de la clau de PAU, pot accedir a https://appweb.edu.gva.es/paseu/ i sol·licitar-la de nou.
  En l’assistent estaran introduïdes les dades personals bàsiques i les qualificacions, que no podran ser modificades. L’alumnat només ha d’indicar les seues preferències fins a un màxim de 20 titulacions.
 • Alumnat exempt de les PAU de 2017.
  Aquest alumnat ha de sol·licitar al seu centre de secundaria l'acreditació de l'exempció de les PAU.
  Amb el seu DNI + la clau proporcionada al correu eletrònic indicat en la sol·licitud d'exempció, obtindrà el CIP (codi d’identificació personal) amb el qual podrà accedir al formulari de preinscripció.
  En l’assistent estaran introduïdes les dades personals bàsiques i les qualificacions, que no podran ser modificades. L’alumnat només ha d’indicar les seues preferències fins a un màxim de 20 titulacions.
 • Resta d’alumnat
  Amb el seu DNI obtindrà el CIP (codi d’identificació personal) que li permetrà accedir al formulari de preinscripció.
  Aquest alumnat ha d’introduir totes les dades personals i acadèmiques a més de les seues preferències fins a un màxim de 20 titulacions.
  En aquest cas han d’imprimir la sol·licitud, firmar-la i presentar-la junt amb la documentació d’accés corresponent.

Molt important
Els esportistes d’elit o d’alt rendiment de la Comunitat Valenciana no han de presentar cap documentació que ho acredite. Únicament ho han d’indicar en la sol·licitud.

Els esportistes d’elit o d’alt nivell de fora de la Comunitat Valenciana i les persones amb discapacitat, tant de la Comunitat Valenciana com d’una altra comunitat, han de presentar la sol·licitud de preinscripció impresa i firmada, amb document adjunt que acredite la circumstància indicada.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants