UJI
  • UJI
  • Serveis
  • SGDE
  • Llista d'espera i adjudicacions de vacants. Setembre

Llista d'espera i adjudicacions de vacants. Setembre

Curs 2020/21

Última modificació: 28/09/2020 | Font: SGDE
  • Procediment per tal de continuar en llista d’espera

L’estudiantat que estiga en llista d’espera i continue interessat en alguna titulació ha d’accedir a l’apartat "vull continuar en llista d’espera" on deurà indicar una adreça de correu electrònic, un número de telèfon mòbil i seleccionar aquells graus en els que vol continuar en llista d'espera.

L'estudiantat que no realitze aquest procediment serà exclòs automàticament del llistat i perdrà l’opció de ser admès en la titulació.

El termini per a confirmar l’interès a continuar en la llista d’espera serà del 24 al 28 de setembre.

  • Consulta adjudicació de vacants

En qualsevol moment es podrà consultar l'estat de l'adjudicació de vacants d'aquelles titulacions sobre les quals previament s'ha completat el procediment de "vull continuar en llista d'espera".

L'estudiantat al qual se li ha assignat una plaça vacant rebrà una notificació, per SMS i/o correu electrònic. També es podrà consultar al portal del nou estudiant, el dia de matrícula, el nombre de vacants i l’assignació de plaça.

Les persones a les quals s’ha adjudicat una plaça vacant s’han de matricular el dia assignat, en cas contrari perdran els seus drets.

Consultar noves adjudicacions

IMPORTANT: Si ja estàs matriculat en un altra titulació, has de sol·licitar l’anul·lació.

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants