Modalitat de matrícula. Temps complet / Temps parcial

SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'estudiantat de Màster universitari de segon i posteriors cursos pot matricular-se amb una dedicació en l'estudi a temps complet o a temps parcial (a partir de 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d'estudis), excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants