UJI

Documentació de matrícula

Nou estudiantat de Màster universitari.
Última modificació: 24/07/2018 | Font: SGDE

Els alumnes admesos que formalitzen matrícula, de conformitat amb el que s'estableix en l'apartat documentació, han de presentar:

  • Personalment: Imatge de matrícula juntament amb originals i còpies dels documents aportats en la preinscripció.
  • Per registre electrònic: Imatge de matrícula juntament amb els documents aportats en la preinscripció.
  • Per correu postal: Imatge de matrícula juntament amb còpies compulsades dels documents aportats en la preinscripció, a la següent adreça:

Universitat Jaume I
Negociat de Máster i Doctorat
Servei de Gestió de la Docència i Estudiants
Edifici Rectorat
Av. Sos Baynat, s/n
12071 Castelló de la Plana

  • Els alumnes graduats per la Universitat Jaume I no és necessari que presenten la documentació de matrícula.

Els alumnes graduats per la Universitat Jaume I  matriculats en el Màster Universitari en Professor/a de Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, hauran de presentar el certificat de nivell d'idioma B1 (excepte els graduats o graduades en Estudis Anglesos o Traducció i Interpretació).

No cal compulsar el DNI, NIE o passaport ni aportar el currículum. 

Si no aporteu la documentació o no compliu els requisits d’accés corresponents, es procedirà d’ofici a l’anul·lació de la matrícula. El període de presentació d'aquesta documentació serà simultani al període de matrícula.

Aquells documents que s'han pujat a l'assistent de preinscripció amb signatura electrònica no caldrà presentar-los.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants