UJI
  • UJI
  • Serveis
  • SGDE
  • Sol·licitud de trasllat d'expedient d'estudis iniciats en l'UJI a una altra universitat

Sol·licitud de trasllat d'expedient d'estudis iniciats en l'UJI a una altra universitat

Grau

Última modificació: 16/09/2020 | Font: SGDE

Curs 2020-21

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants