Modalitat de matrícula. Temps complet / Temps parcial

SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’estudiantat pot matricular-se amb una dedicació a l’estudi a temps complet (entre 30 i 72 crèdits o per al programa de doble titulació entre 36 i 84 crèdits) o a temps parcial (entre 24 i 48 crèdits o per al programa de doble titulació entre 30 i 60 crèdits), excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants