Criteris matrícula

12/05/2021 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  • L’estudiantat que ha sol·licitat reconeixements inclosos en les taules automàtiques de reconeixements pot ampliar la matrícula fins a un màxim de 72 crèdits o per al programa de doble titulació 84 crèdits per a cursar en el mateix moment de la matrícula. Els reconeixements automàtics computen a efectes de crèdits mínims de matrícula i no computen a efectes de crèdits màxims de matrícula
  • L’estudiantat que ha sol·licitat reconeixements que ha de resoldre la Comissió de Reconeixements pot ampliar la matrícula fins a un màxim de 72 crèdits o per al programa de doble titulació 84 crèdits en els terminis establerts a l’efecte. Els reconeixements no automàtics pendents de resoldre per la comissió de reconeixements computen a efectes de crèdits mínims i màxims de matrícula.
  • El Treball Final de Grau i les Pràctiques Externes no comptabilitzaran en el total del nombre de crèdits matriculats. Excepcionalment en el Grau en Mestre d’Educació Infantil i en el Grau en Mestre d’Educació Primària, donat el caràcter professionalitzador de les practiques externes, Pràcticum I (MI1025, MP1026; MI1847, MP1847 ), Pràcticum II (MI1039, MP1039; MI1852, MP1852), i Pràcticum III (MI1856; MP1856, MP1857, MP1858, MP1859), aquestes assignatures comptabilitzaran en el total del nombre de crèdits matriculats

  • L’estudiantat no pot modificar en l’aplicació de matrícula un grup assignat pel vicedega/vicedirector de la titulació.
  • Per a imprimir la còpia de la matrícula i l’horari, es imprescindible haver confirmat la matrícula.
  • En les titulacions de la ESTCE el màxim de crèdits per semestre serà de 36.
  • Recordeu que hi ha titulacions amb requisits de matrícula. Consulteu el SIA.

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants