Criteris matrícula

SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
 • L’estudiantat que ha sol·licitat reconeixements inclosos en les taules automàtiques de reconeixements pot ampliar la matrícula fins a un màxim de 72 crèdits o per al programa de doble titulació 84 crèdits per a cursar en el mateix moment de la matrícula. Els reconeixements automàtics computen a efectes de crèdits mínims de matrícula i no computen a efectes de crèdits màxims de matrícula
 • L’estudiantat que ha sol·licitat reconeixements que ha de resoldre la Comissió de Reconeixements pot ampliar la matrícula fins a un màxim de 72 crèdits o per al programa de doble titulació 84 crèdits en els terminis establerts a l’efecte. Els reconeixements no automàtics pendents de resoldre per la comissió de reconeixements computen a efectes de crèdits mínims i màxims de matrícula.
 • El Treball Final de Grau i les Pràctiques Externes no comptabilitzaran en el total del nombre de crèdits matriculats.

 • Excepcionalment:

  • En el Grau en Mestre/a d’Educació Infantil i en el Grau en Mestre/a d’Educació Primària, donat el caràcter professionalitzador de les pràctiques externes, Pràcticum I (MI1847, MP1847 ), Pràcticum II (MI1852, MP1852), i Pràcticum III (MI1856; MP1856, MP1857, MP1858, MP1859), aquestes assignatures comptabilitzaran en el total del nombre de crèdits matriculats.

  • En el Doble Grau d’Administració d’Empreses i Dret les Pràctiques Externes i el Treball de Final de Grau comptabilitzaran en el nombre màxim de crèdits matriculats.

 • L’estudiantat no pot modificar en l’aplicació de matrícula un grup assignat pel vicedega/vicedirector de la titulació.
 • Per a imprimir la còpia de la matrícula i l’horari, es imprescindible haver confirmat la matrícula.
 • En les titulacions de la ESTCE el màxim de crèdits per semestre serà de 36.
 • En el Doble grau d’Administració d’Empreses i Dret  no se poden cursar més de 42 crèdits per semestre.
 • Recordeu que hi ha titulacions amb requisits de matrícula. Consulteu el SIA.

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants