Modificacions de matrícula en estudis de grau Curs 2024/2025

16/05/2024 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'estudiantat de Grau pot fer canvis en la matrícula en els terminis establerts en el calendari en les següents circumstàncies:

  • En el termini de matrícula a través de l'assistent de matrícula sempre que l'organització docent ho permeta.

  • Amb posterioritat al tancament de la matrícula en pot sol·licitar telemàticament de canvis per alguns dels motius establerts en les Directrius Acadèmiques (Art. 1.4).

Fora del termini i dels motius establerts per a realitzar modificacions de matrícula no es tramitarà cap petició. Tampoc es tramitarà cap sol·licitud que no incloga la documentació requerida.

  • Permuta amb un altre / una altra estudiant. 

Presencialment, amb cita previa, al Negociat de Grau (Edifici Rectorat). Les dues  persones interessades s’han d’identificar.

Anul·lar i afegir assignatures o canviar de grup, sempre que l'aplicació de matrícula ho permeta; és a dir, si una assignatura està completa, no serà oferida i per tant no es podrà matricular d'aquesta. O si un grup està complet, no serà oferit i per tant no es podrà matricular d'aquest.

Una vegada finalitzat el primer semestre, l’estudiantat pot optar a modificar la matrícula, en el termini que s’establisca, sempre que no tinga rebuts pendents de pagament.

En aquest període de modificació de matrícula es poden afegir i/o anul·lar assignatures de segon semestre (no anuals) així com el Treball de Final de Grau i les assignatures de Pràctiques Acadèmiques Externes que no tinguen la consideració de primer semestre. 

No es poden afegir i/o anul·lar els Pràcticums de les titulacions de mestre/mestra (pla 2018) que tenen caràcter anual.

La anul·lació d'assignatures en aquest perióde no comporta la devolució de l’import dels crèdits.

Anul·lacions parcials de matrícula

Les anul·lacions parcials de matrícula no comporten la devolució de l’import dels crèdits.

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants